Saturday, December 1, 2012

The Last Tycoon - 2013 Calendar [Roast Pork Sliced From A Rusty Cleaver] (飲水思源)

4 comments

January

February - Chow Yun-Fat

March - Huang Xiaoming

April - Sammo Hung

May - Francis Ng

June - Gao Hu, Yuan Quan (Yolanda Yuen)  Xin Baiqing

July - Yuan Li

August - Mo Xiaoqi

September - Chow Yun-Fat, Sammo Hung, Francis Ng


October - Mo Xiaoqi, Chow Yun-Fat

November - Chow Yun-Fat, Yuan Quan

December - Tong Fei, Huang Xiaoming, Feng Wenjuan (Sina)