Thursday, December 31, 2009

Stool Pigeon - Wrap Ceremony


Liu Lai-Chi, Nick Cheung, Nic Tse

Kwai Lun-Mei


Liu Kai-Chi


Sherman Chung, Deep Ng


Lu Yi

More (Sina)

No comments: