Wednesday, November 4, 2009

Visitors From The Sui Dynasty - Beijing Premiere


Deng Jiajia


Tang Weiwei


Li Yu


Wang Jinsong


Wang Ziwen
Director Zhuang Yuxin

Li Yu, Deng Jiajia, Wang Ziwen, Zhuang Yuxin

(Nov.3) Visitor is the sophmore offering from the director of Teeth of Love [recommended], Zhuang Yuxin. Zhuang said if Teeth of Love is the North Pole, Visitor From Sui Dynasty is Antarctica. (Sina)

No comments: