Friday, November 6, 2009

Panda Express MV Premiere - Jane Zhang LiangyingDirector Wang Yuelun
Director Wang Yuelun and Jane Zhang unveiled 'Dreaming' the theme song and MV for Panda Express in Beijing. Panda Express features A Duo, Pace Wu, Liu Hua, Deng Jiajia, The Back Dorm Boys and others.

No comments: