Wednesday, October 19, 2011

Remembering 1942 - Publicity Stills [Roast Pork Sliced From A Rusty Cleaver] (飲水思源)

This post was produced by Roast Pork Sliced From A Rusty Cleaver: http://yellowcranestower.blogspot.com


Photographs of the characters in Feng Xiaogang's upcoming "Remembering 1942"  in conjunction with an museum exhibit opened in Beijing today. The film officially begins shooting in Shanxi later this month after 9 months of preparation.

The victims

Fan Wei, Zhang Hangyu

Li Qian, Zhang Guoli, Wang Ziwen, Zhang Mo

Xu Fan, Feng Yuanzheng, Zhang Shaohua

The Kuomintang

Qiao Zhenyu, Liu Zhen, Lin Yongjian

Li Xuejian, Ke Lan, Chen Tao-ming, Yu Zhen, Alec Su

Duan Yihong, Yang Lixin, Luo Yang, Zhang Chenguang

A few of the cast and crew at the exhibition
Director Feng Xiaogang

Xu Fan

Duan Yihong

Wang Ziwen

Zhang Guoli

Zhang Hanyu(Sina) 2

No comments: