Saturday, November 20, 2010

47th Golden Horse Awards - Aftershock Red Carpet

Xu Fan

Xu Fan

Zhang Jingchu

Zhang Jingchu

Ady An Yixuan
Ady An, Xu Fan, Feng Xiaogang, Zhang Jingchu
Tony Leung Ka-Fai

Sammo Hung

(Sina), 2, 3

No comments: