Tuesday, October 20, 2009

The Message - Taipei Premiere


Li Bingbing (gasp!)


Alec Su, hometown boy


Guo Xiaoming


Pace Wu, guest


Zhang Hanyu, Guo Xiaoming, Alec Su

No comments: