Sunday, July 10, 2011

The Lion Roars 2 - Cast Posters (2)

Gao Jie

Chen Hao

Wu Jianfei

Li Jia-Juan

Liu Hui

Shen Fangxi

No comments: