Friday, May 6, 2011

Love For Life - Beijing Premiere

The premiere for Love For Life, or Till Death Do Us Part, drew a bevy of big names to the red carpet event.

Aaron Kwok, Zhang Ziyi
Director Gu Changwei, Qin Hong (Stellar Media Group CEO)

Gu Changwei, Qin Hong

Jiang Wenli

Li Danying

Gao Yuanyuan

Gao Yuanyuan

Jia Zhangke, Qin Lan, Cao Baoping

John Woo and wife

New Seven Little Fortunes

Child star Jiang Xiaohan, Jiang Ping, Tan Jing

Tao Zeru

Yan Ni, Liu Yiwei

Yao Chen

Zhang Yang, Ge You
Gong Beibi and husband, Dayyan Eng
Liao Fan, Liang Jing
(Sina)

No comments: