Sunday, June 12, 2011

Huayi Brothers - Shanghai Night of Stars

(June 12) Huayi Brothers held their own red carpet event in Shanghai

Huayi Brothers CEO, Wang Zhonglei, Deng Chao

John Woo and wife, Zhang Hanyu, Ady An Yixuan
John Woo has invited Zhang Hanyu to join him in his next film

Wendi Deng, Rupert Murdoch

Gong Xinliang

Gao Yuanyuan

Kristy Yang

Li Bingbing

Lisa S.

Guei Lun-Mei, Tony Chan Kwok-Fai, Wing Shya

Zhang Zilin
Huo Siyan
Annie Yi Nengjing


Dong Xuan

(Sina)

No comments: