Tuesday, June 28, 2011

Wu Xia - Beijing Premiere Red Carpet

(June 28) Beijing red carpet event for the premiere of Peter Chan's Wu Xia.

Zhang Yibai and Su Mang (Chief Editor Harper's Bazaar, China)

Li Yuchun (Chris Lee)

Zhou Xun, Chen Kun

Feng Xiaogang, Wang Zhongleii (Huayi President)


Wu Xia crew


Donnie Yen and wife, Cissy Wang

Takeshi Kaneshiro

Tang Wei

Sandra Ng, Peter Chan


Tang Wei

Kara Hui

Takeshi Kaneshiro

Li Xiaoran, Kara Hui


Gao YuanyuanHe Ping, Jiang Wenli, Gu Changwei

Huo Siyan, Zhang Yang

Manfred Wong, Li Xiaolu (Lulu)

Wang Xueqi

Xiong Naijin, Manfrew Wong, Li Xiaolu, Cao Baoping

Yu Feihong, Wang Xiaoshuai

Gao Yuanyuan

Huo Siyan

Xiong Naijin, Li Xiaolu(Sina), (cn.yahoo)

No comments: