Tuesday, December 21, 2010

A Compilation of 2010 Magazine Covers

Sina compiles the celebrity magazine covers of 2010 including Vivian Hsu, Dong Jie, Xu Jinglei, Gao Yuanyuan, Faye Wong, Li Bingbing, Michelle Yeoh, Yao Chen, Yan Ni, Cecilia Cheung, Zhang Ziyi, Zhang Jingchu,, Zhao Wei, Zhou Xun, et al.


Cecilia Cheung

Michelle Yeoh

Yao Chen

Zhang Jingchu
 Zhao Wei

Li Bingbing

(Sina-slide show)

No comments: