Wednesday, April 14, 2010

Monga - Hong Kong Premiere


Ethan Ruan Jian-TianMark Chao You-Ting

Nancy Sit

Vincy Chan

Fung Siu-Ngak (Rhydian Vaughn), Director Doze Niu

Fung Siu-Ngak, Nancy Sit, Ethan Ruan

Mark Chao, Doze Niu, Fung Siu-Ngak, Ethan Ruan

Apr.13 (Sina)

No comments: