Tuesday, October 20, 2009

Xu Jiao, Zhou Xun, Shu Qi, Zhao Wei


Xu Jiao, voice of Astro Boy


Xu Jiao interview. Two years after CJ7 her hair is grown out she will be costarring in the upcoming Mulan and Future Cops (Sina.com)


Zhou Xun


Zhou Xun filming advert in mini skirt (Xinhua)

CRI: Shu Qi Promotes Cosmetics

Is Chinese actress Vicky Zhao engaged?

Disturbing news for artistes with Lau surname

No comments: