Thursday, August 19, 2010

Reign of Assassins - Website Launch Event

John Woo

Leon Dai Lap-Yan

Shawn Yue

Wang Xueqi

Guo Xiaodong

Lee Chung-Han

Leon Dai

Wang XueqiGift exchange with guests

(Sina), 2, 3

No comments: