Monday, June 28, 2010

Flirting Scholar 2 - Beijing Premiere

(June 27) Huang Xiaoming, Richie Jen, Zhang Jingchu, Louis Fan Siu-Wong and Zhou Libo attended the Beijing premiere of Lee Lik-Chi's Flirting Scholar 2.

CRI: 'Flirting Scholar 2' Premieres

Louis Fan Siu-Wong

Louis Fan

Huang Xiaoming

Huang Xiaoming, Zhang Jingchu

Huang Xiaoming

Zhou Libo, Huang Xiaoming

Huang Xiaoming

Huang Xiaoming, Zhang Jingchu

Richie Jen


Zhang Jingchu

Zhou Libo, Huang Xiaoming, Richie Jen

Zhou Libo

Zhou Libo, Huang Xiaoming

(Sina)

No comments: