Saturday, June 12, 2010

Shanghai International Film Festival - Grand Opening Red Carpet Pt1

Fan Bingbing

Fan Bingbing (Chongqing Blues, Zhao's Orphan

Angie Chiu (You Deserve To Be Single)

Melvin Wong, Angie Chiu


Cecilia CheungStephen Chow, Xu Jiao, Cecilia Cheung (CJ7 - Love the Earth)

Gong Li (Shanghai)

Gong Li, John Cusack

Gillian Chung (Fantastic Water Babes)

Gillian Chung, Jeff Lau, Alex Fong Lik-Sun

Miao Pu (Don Quixote, Let the Bullets Fly)

Huang Yi (The Legend is Born - Ip Man)

Qin Hailu (Steel Guitar)

No comments: