Sunday, May 23, 2010

Chongqing Blues Cast Parties At Cannes


Arrival by boat

Wang Xiaoshuai, Fan Bingbing

Wang Xueqi


Wang Xueqi, Wang Xiaoshuai

Li Lingyu

Li Lingyu

Fan Bingbing, Wang Xiaoshuai

Birthday cake for Wang XiaoshuaiNo comments: