Friday, May 7, 2010

Posters For TV Version of The Message

Liu Weiwei

Zhang Xinyi

Hu Haifeng

Zong Ping

Tian Yu

(cri)

No comments: