Tuesday, June 1, 2010

Gallants - Beijing Premiere

(May 31) Gallants Beijing premiere

Andy Lau

Gordon Lam

Chen Kuan-Tai, Teddy Robin, Leung Siu-Lung

Andy Lau

Chen Kuan-Tai

Teddy Robin Kwan

MC Jin (Jing Auyeung)

Chongqing Blues' Zi Yi


JJ Jia Xiaochen

Wong You-Nam

Clement Cheng

Derek Kwok

Andy Lau

Bruce Leung Siu-Lung

Teddy Robin

Bruce Leung, Teddy Robin, Chen Kuan-Tai

(Sina), 2, 3, 4, 5

No comments: