Monday, September 21, 2009

The Robbers Poster
Jiang Wu
(Sina.com)


Director Yang Shupeng


Jiang Wu


Hu Ju


Yu Xiaolei

Wang Xiao

Jiang Wu, Wang Xiao, Yu Xiaolei, Hu JunNo comments: